ENERJİ

Yılların vermiş olduğu tecrübe ve tamamlanmış yüzlerce proje ile uluslararası standartlara, ilgili yönetmelik ve mevzuatlara göre hazırladığımız elektrik projeleri ile verdiğimiz danışmanlık, taahhüt ve ölçüm hizmetlerinde ; sürdürülebilirlik ve verimliliğe azami özen gösteriyoruz. Hazırlandığımız ve uyguladığımız tüm projelerde enerjinin verimliliği, enerji kalite ve sürekliliği, iç mekan konforu, insan hayat kalitesi ve güvenliğine en üst seviyede önem vermekteyiz. Alanlarında uzman elektrik mühendislerinden oluşan tecrübeli ekibimizle projelerinize değer katmaya hazırız.

 

Çözüm Hizmetlerimiz;

1.GES

• Optimum Panel & İnverter Konfigürasyonu (Dizi String Yerleşim Planı)
• 3D Sistem Tasarımı ve Örnekleme
• Elektrik Tüketim Analizi
• Birim Enerji Ürettim Maliyetinin Belirlenmesi
• Amortisman Süresinin Belirlenmesi
• Gelir Kazancı Analizi
• Üretim Performans Analizi
• Statik Proje Çizimi
• Mekanik Proje Çizimi
• Elektrik Projeleri Çizimi ( AG / OG / ENH )
• Yıllık Güneşlenme ve Üretim Similasyonu
• Güneş Radyasyon Analizi
• Gölgelenme Alanlarının Keşfi
• Bağlantı Noktası ve Dağıtım Trafosu Uygunluk Kontrolü

 

SAHA GELİŞTİRME

• Malzeme Tedariği
• Kordinatlı Aplikasyon
• Zemin Etüdü
• Çatı Yük ve Dayanma Testleri

PROJE UYGULAMA

• Yıldırım Koruma ve Topraklama Sistemi Çalışması
• Taşıyıcı Sistemin Montajı
• PV Panel Montajı
• Evirici ve Pano Montajı
• DC / AC Kablolama ve Bağlantı Uygulaması
• Motor Kontrol Merkezi (MCC) Kurulumu ve Devreye Alma
• OG Altyapı
• Testler ve Devreye Alma

2.ELEKTRİK

Kuvvetli Akım Sistemleri
Topraklama Sistemleri
Yıldırımdan Korunma Sistemleri
Alçak Gerilim Enerji Dağıtım Sistemleri
Aydınlatma Sistemleri
Acil Durum Sistemleri
Orta Gerilim Sistemleri
Zayıf Akım Sistemleri
Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Trafo tesislerinin uygulaması ve devreye alınması
Yüksek Gerilim Hücrelerinin uygulama ve devreye alınması
Enerji nakil hatlarının uygulama ve devreye alınması
Yeraltı kablo dağıtımı sistemlerinin uygulama ve devreye alınması
Alçak Gerilim pano dizaynı
Busbar sistemlerinin uygulama ve devreye alınması
Kablo taşıma sistemlerinin uygulama ve devreye alınması
Generatör sistemlerinin uygulama ve devreye alınması
Zayıf akım sistemlerinin uygulama ve devreye alınması
Aydınlatma sistemlerinin uygulama ve devreye alınması
Kompanzasyon Sistemlerinin uygulaması ve devreye alınması
Topraklama sistemlerinin uygulama ve devreye alınması
Paratoner sistemlerinin uygulama ve devreye alınması